Privacybeleid & Disclaimer

Privacybeleid & Disclaimer

Ons web url is: https://www.dimensionmassage.nl.

Privacybeleid & Disclaimer website

Dimensionmassage.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je achterlaat altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Dimensionmassage.nl gebruikt deze gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen, om de website te verbeteren en voor marketing doeleinden.

Persoonlijke gegevens: Dimensionmassage.nl zal je persoonlijke gegevens niet zonder toestemming ter beschikking stellen aan derden.  Dimensionmassage.nl waardeert het vertrouwen dat je in haar stelt, en zal alles in het werk stellen om je gegevens te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze hebt toevertrouwd. Door een email te sturen kun je je gegevens laten verwijderen. Dimensionmassage.nl maakt gebruik van Google Analytics om het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat er op basis daarvan de kwaliteit van de website en haar diensten te verbeteren. Je kunt het privacy beleid van Google raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het privacy beleid van topskincare.nl is hier niet op van toepassing, deze heeft namelijk geen controle over de activiteiten van deze andere diensten.

Cookies Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.

Als je cookies in het algemeen wilt uitschakelen, kun je dit doen via de browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kan worden gevonden op de betreffende websites van deze browsers. Heb je suggesties, klachten, of vragen over dit Privacybeleid?  Stuur een e-mail naar info@dimensionmassage.nl.

DISCLAIMER

Massagepraktijk Dimension verleent u hierbij toegang tot Dimensionmassage.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Dimensionmassage.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Dimensionmassage.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden behandelingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze behandelingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Massagepraktijk Dimension. In het bijzonder zijn alle tarieven op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dimensionmassage.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden

Auteursrechten © 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Massagepraktijk Dimension en haar licentiegevers ©.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Dimension, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

CONTACT

Adres: Voorstraat 14 | 9291 CK | Kollum

Telefoon: +31 (0)6 305 852 97

Openingstijden

Maandag: 08.30 – 16.00 uur
Dinsdag: 08.30 – 17.00 uur
Woensdag: 08.30 – 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 – 16.00 uur

© Massagepraktijk Dimension